Servicios
09/09/2019

Durant el mes d'agost dues orientadores laborals del projecte OBSEDI Maestrat Litoral han fet sessions individuals als usuaris/es del projecte Itineraris per a orientar-los en la cerca de feina i millorar el seu cv.

03/09/2019

L'educació i formació en Seguretat Vial és un punt important i decisiu per a gaudir de Vinaròs, augmentant la independència i la qualitat de vida de les persones majors.

30/08/2019

S'han entregat els diplomes als usuaris/es del projecte Itineraris que han participat en el curs Alfabetització Digital, mostrant-se molt interessats en què se'ls seguisca oferint esta formació, ja que s' han adonat de la importància que té  per a trobar i mantindre una feina, a més de en la seua vida quotidiana .L'impartició d'aquest curs ha se

29/08/2019

Avui el professor de Obsedi Maestrat Litoral he entregat els diplomes als dos grups que han finalitzat els dos cursos  impartits este mes d'agost, un d'Alfabetitzaciió en castellà i un altre de d’Accions
formatives de cerca d'ocupació basades en comunitats d'aprenentatge

20/08/2019

Durant el mes d'agost una de les formadores de l'equip d' Obsedi Maestrat Litoral està impartint un curs de 30 hores  d'Alfabetització digital als participants de el projecte Itineraris I3S amb l'objetiu de donar-los ferramentes bàsiques en l'ús de l'ordinador per realitzar operacions senzilles i tasques clau que poden ser d'utilitat en el seu d

20/08/2019

Al llarg d'aquest mes d'agost, el formador especialista d'Obsedi Maestrat Litoral 

20/08/2019

Es tracta d'un Programa d'Innovació Social orientat per a millorar l'ocupabilitat i inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat social 

31/07/2019

Tècniques del Projecte Itineraris I3S s'han reunit amb l'observatori experimental Obsedi,  Pacte Territorial per l'ocupació Maestrat Litoral per a concretar les accions en les quals poden col.laborar mútuament. Finalment s'ha acordat que la formadora impartirà l'acció formativa d'alfabetització digital de 30 hores durant el mes d'agost als usuar