Servicios

Els serveis socials comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions que miren d´ajudar les persones i els grups socials ,a resoldre els seus problemes, superant-ne les dificultats, i a crear i aconseguir recursos adequats per a millorar la seua qualitat de vida i la integració a la comunitat o entorn social què pertanyen.

Els àmbits de intervenció en el servesi socials son:

- Serveis d'Atenció Primaria

-Serveis d'Atenció Primaria Específica

 

LOCALITZACIÓ

CENTRO SOCIAL ATENCIÓ PRIMARIA I ESPECIFICA COMPETENCIA LOCAL
PLAÇA DE SANT ANTONI, 19
12500 VINARÒS
TEL. 964 450075
FAX. 964 455899
CORREU: serviciossociales@vinaros.es
HORARI: De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h