Servicios

1. Les actuacions del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials s'orientaran cap al compliment dels següents objectius:

a) Garantir una atenció integral, personalitzada i continuada de les persones que accedisquen al Sistema Públic Valencià de Servicis Socials

b) Previndre, detectar i analitzar les necessitats i demandes socials de la població.

c) Millorar les condicions de qualitat de vida de la població, per mitjà de l'elaboració de les estratègies i actuacions pertinents.

d) Conscienciar i sensibilitzar sobre les necessitats socials, desenrotllant actuacions per a combatre qualsevol tipus de discriminació i fomentant valors de solidaritat que afavorisquen la inclusió social de la ciutadania.

e) Protegir i assistir a les persones, famílies i unitats de convivència que es troben en situacions de dificultat, especial vulnerabilitat, dependència o conflicte.

f) Promoure la provisió de prestacions en matèria de servicis socials en condicions de qualitat i eficiència.

g) Fomentar la investigació, la gestió de coneixement, la seua transferència aplicada i la innovació social en l'àmbit dels servicis socials.

2. Es consideren objectius compartits amb la resta de sistemes i polítiques públiques, afavorir la inclusió social de persones i grups en la comunitat, així com fomentar l'associacionisme solidari, l'ajuda mútua i la participació ciutadana.