Servicios

Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat, com a conseqüencia de la emergència provocada pel COVID-19 Es consideraran situacions d'emergència aquelles que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent.

Es pot sol.licitar aquest servei :

1.Telemàticament:Tràmit

2.Per telèfon: 964450075 de 9h a 14h

3.Email: serviciossociales@vinaros.es