Servicios

El Servei de Promoció de l'Autonomia desenrotlla la prevenció, diagnòstic i intervenció en situacions de dependència, fomentant la convivència relacional i durant tot el cicle vital de les persones. Les prestacions que es proveïxen en este servici es corresponen amb l'envelliment actiu i l'atenció domiciliària, entre altres.