Servicios

L´Ajuntament ha habilitat un Servei d´Acollida a persones desplaçades d´ucraïna a través dels Serveis Socials Municipals.

Pl. Sant Antoni,19

Telèfon d´informació 964454600

Es recomanable que totes les persones que arriben a Vinaròs degut al conflicte bèlic en Ucraïna es fiquen en contacte amb el Servei d´Acollida per facilitar-los informació i/o accés a diferents tràmits:

- Informació sobre protecció internacional

- Empadronament

- Escolarització

- Targeta sanitària

- Ajudes econòmiques

-Altres

acollida