Servicios

Servei d’àmbit municipal (no vinculat al servei de la dependència) orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant atenció directa en la llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració.

En aquest moments d’urgència i especial necessitat, el servei es continuarà prestant

Es pot sol.licitar aquest servei :

1.Telemàticament Tràmit

2.Per telèfon: 964450075 de 9h a 14h

3.Email: serviciossociales@vinaros.es