Servicios

Servei d’àmbit municipal orientat a donar assistència a les persones que davant la emergència provocada pel COVID-19, presenten impediments per desplaçar-se per l’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, donat que formen part del col·lectiu de risc i no gaudeixen de suport a la llar.

Amb aquest servei es pretén facilitar, mitjançant personal voluntari (en col·laboració amb Càritas i Creu Roja), els productes bàsics necessaris que el sol·licitant no pot aconseguir per ell mateix.

Aquest servei romandrà en funcionament mentre dure l’Estat d’Alarma i es prioritzarà l’atenció en funció del personal disponible i la problemàtica de la persona sol·licitant.

Es pot sol.licitar aquest servei :

1.Telemàticament:Tràmit

2.Per telèfon: 964450075 de 9h a 14h

3.Email: serviciossociales@vinaros.es