Servicios

El Servei d'Acció Comunitària desenvolupa la prevenció, intervenció i promoció de la convivència en la comunitat de referència, fonamentada en la protecció dels recursos comunitaris presents en el territori, cap a la consecució d'objectius comuna que permeten afavorir i millorar les condicions socials des d'un enfocament global i integrador. Les prestacions que es proveïxen a través d'este servici es corresponen amb la intervenció i la participació comunitària i amb la promoció del voluntariat social, entre altres.