Servicios

El Servei de Promoció de la Igualtat i la Diversitat s'ocupa de la prevenció, diagnòstic i intervenció destinats a la promoció de la igualtat i la cohesió social. Les prestacions proveïdes a través d'este servici es corresponen amb la prevenció de la violència de gènere, la prevenció de delictes d'odi i la sensibilització cap al respecte de la diversitat, entre altres.