Servicios

El Servei de violència de gènere desenrotlla programes de protecció i assistència integral a les víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles. Les prestacions proveïdes a través d'este servici es corresponen amb les vivendes tutelades i les residències per a dones víctimes de violència de gènere, entre altres.