Servicios

Davant la situació d'alarma social declarada informem que  l'Ajuntament de Vinaròs té activats els següents serveis, dirigits als col·lectius més vulnerables:

- Persones majors que viuen soles i persones en situació de vulnerabilitat sense xarxa social de suport.

-Menors en situació de vulnerabilidad per tancament de menjadors escolars.

-Persones o famílies en quarantena sanitària sense xarxa social de suport.

-Persones amb elevat impacte emocional derivat de la situació d'estat d'alerta.

-Dones víctimes de violència de gènere.

-Persones amb discapacitat o problemes de mobilitat; sense xarxa social i/o vehicle adaptat.

La sol·licitud es pot realitzar telemàticament, mitjançant aquesta  web o la Sede Electrònica  de l ´Ajuntament o a través dels Serveis Socials,al telèfon 964450075  de 9 a 14h  o per Email serviciossociales@vinaros.es