Servicios

És un servei gratuït de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda que acreditin un grau de minusvalidesa igual o major del 33%.

La prestació del servei inclourà:

- L'accés i retorn a centres sanitaris, de rehabilitació i/o preventius
- Altres desplaçaments necessaris per a persones amb mobilitat reduïda dins de l'àmbit territorial del municipi, sent precisa l'autorització de la Regidoria si el desplaçament hagués de ser fora del terme. 

Es pot sol.licitar aquest servei

1.Per telèfon:964450075 de 9h a 14h

2.Email: serviciossociales@vinaros.es