Servicios

QUÈ ÉS?

 

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives ( UPCCA) és un recurs específic per a la prevenció de les adiccions. Desenvolupa actuacions que tenen com a objectiu reduir i/o evitar l'abús de drogues i altres conductes adictives ( noves tecnologies, joc...) i, per tant , els problemes associats a aquestes, així com promoure hàbits de vida saludables i una cultura comunitària de salut.

 

TITULARITAT

 

La titularitat de la UPCCA pertany a l'Ajuntament de Vinaròs. És un recurs municipal i gratuït acreditat per la Conselleria de Sanitat,amb el que es garanteixen les condicions de qualitat i idoneïtat per a la prestació de serveis en prevenció de les adiccions.

 

 

SERVEIS

 

- Àmbit escolar:tallers i xarrades formatives i informatives als alumnes; orientació i assessorament al personal docent en matéria de prevenció de conductes adictives, així com la implantació de programes de prevenció escolar.

 

-Àmbit familiar:tallers i xarrades formatives i informatives a pares/mares amb contingut preventiu i atenció individualitzada per informar, orientar i intervenir amb menors i les seves famílies.

 

-Àmbit comunitari:activitats de promoció de la salut (campanyes de prevenció, activitats de sensibilització i informació, activitats d'oci i temps lliure...) dirigides a la població en general.

 

 

LOCALITZACIÓ


PLAÇA DE SANT ANTONI, 19
12500 VINARÒS
TEL. 964 450075 ext 222
CORREU: upcca@vinaros.es
HORARI: De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

 

Pla municipal de drogodependències de Vinaròs

 

Unitats de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives de la Comunitat Valenciana