Servicios
SERVEISSOCIALS

Davant de la situació d'alarma social des de l'Ajuntament  de Vinaròs s'han activat serveis mitjançant  mesures preventives i accions per oferir assistència i garantir la salut dels col.lectius més vulnerables, amb la col.laboració de la Creu Roja i Caritas